MENU
Domů

Úvod

Prevence srůstů po porodu císařským řezem a péče o kožní jizvy po porodu císařským řezem

Vznik pooperačních srůstů (adhezí) v návaznosti na provedenou nitrobřišní operaci představuje proces, který je poměrně častý a může být zdrojem řady obtíží mající různé klinické projevy.

Adheze vznikají v důsledku chirurgického výkonu v dutině břišní, kdy je v průběhu intervence narušena tenká membrána (peritoneum) pokrývající vnitřní stěnu dutiny břišní a povrch orgánů zde uložených (střevní kličky, močový měchýř, děloha, stěna břišní). Ke srůstům dochází po výkonech při otevřené dutině břišní i po intervencích laparoskopických.

 

Míra obtíží spojená s adhezemi je velice proměnlivá a tyto se mohou klinicky manifestovat v různě dlouhém intervalu od provedené operace. Mohou být zdrojem chronické pánevní bolesti, poruchy střevní činnosti a obtížemi při následné břišní operaci, kdy je operační terén nepřehledný.

 

Císařský řez představuje jednu z nejčastějších otevřených břišních operací prováděných u ženské populace. Vzestupný trend je patrný celosvětově napříč rozdílnými systémy poskytované zdravotní péče. Příčina vzestupu počtu je multifaktoriální a lze vystopovat řadu objektivních faktorů, které nárůst vzestupu císařských řezů ospravedlňují. Mezi nejčastějšími rizikovými faktory lze zdůraznit posun porodu prvního dítěte (a někdy i jediného) do vyšších věkových kategorií, vyšší nemocnost populace těhotných žen, které často otěhotní pouze díky technikám asistované reprodukce, s tímto souvisí i epidemie vícečetných těhotenství a epidemie obezity i v populaci těhotných žen.

 

Formování adhezí se samozřejmě týká i žen po provedeném císařském řezu. Stávající strategie redukce počtu pooperačních srůstů po této porodnické operaci je technika operace. Operatér provádí výkon co nejšetrněji, respektuje anatomické hranice, redukuje krvácení a ischemii (nedokrvení) tkání. Další doplňující složkou je dodatečné využití vysoce efektivních materiálů prokazatelně snižující riziko vzniku adheze. Riziko vzniku srůstů je v operovaném místě nejvyšší do 7. dne po operaci. Adhezi lze zabránit aplikací mechanické membrány, která se následně vstřebá. Hyalobarrier gel patří mezi výborně tolerované antiadhezivní (protisrůstové) bariéry. Aplikuje se v průběhu porodu přímo na jizvu na děloze. Je složený ze 100% kyseliny hyaluronové, která je tělu vlastní a do měsíce se zcela vstřebá. Nebyly hlášeny žádné alergické příhody. Jeho účinnost při břišních výkonech byla potvrzena klinickými studiemi.

 

Tvorbě jizvy, která vzniká při hojení kožních ran v místě chirurgického vstupu do dutiny břišní, nelze zabránit, ale lze ji pomocí různých opatření zhojit tak, aby byla co nejméně patrná.

 

Každá jizva vyzrává cca 3-6 měsíců, někdy i 1 rok. Zpočátku dochází k zarudnutí jizvy, až s odstupem několika měsíců dochází k jejímu vyblednutí. Jizvy nelze nikdy definitivně odstranit. Lze je jen učinit méně viditelnými. Vedle normálního hojení jizev se může vyskytovat i patologické hojení, kdy dochází k tvorbě tzv. keloidních nebo častěji hypertrofických jizev. Tyto se pak projevují jako zbytnělá tkáň kolem jizvy, která vybíhá do okolí.

 

Péči o jizvu je vhodné zahájit bezprostředně po chirurgickém zákroku. Výsledný vzhled jizvy lze ovlivnit i správným výběrem krycího materiálu (náplasti) v časném pooperačním období. Je klinicky prokázáno, že používání speciálních náplastí s vrstvou měkkého silikonu má pozitivní vliv na výsledný vzhled jizvy. Takovým materiálem je Mepilex Border Post Op, vysoce absorpční chirurgické krytí. Díky své speciální konstrukci velmi dobře pečuje o operační ránu, přispívá k rychlejšímu zhojení a také k lepší kondici okolní pokožky a sutury samotné. Mepilex Border Post Op má superabsorpční jádro, díky kterému pojme i velké množství exsudátu, případně krve, které změní v gel. Absorpční polštářek je také speciálním způsobem perforován, aby pacientům umožnil bezproblémový pohyb s krytím a zároveň zajistil, že krytí se neodlepuje ani na pohybově více exponovaných místech. Umožňuje tak méně časté převazy a tím šetří i náklady. Patentovaná adherentní vrstva z měkkého silikonu Safetac® pak udržuje pokožku v optimálních podmínkách a také mechanicky zabraňuje zbytnění jizvy.

 

Pro prevenci vzniku nadměrného zjizvení v pozdním pooperačním období je vhodné v návaznosti na Mepilex Border Post Op využívat prostředek Mepiform. Aplikaci lze zahájit co nejdříve po povrchovém zhojení rány. Ideálně ihned po odstranění stehů. Pro dosažení optimálního výsledku je důležité, aby byl Mepiform používán 24 hodin denně po dobu alespoň 3 měsíců.

 

Kombinované použití obou materiálů v pořadí Mepilex Border Post Op a následně Mepiform, zajistí lepší vzhled výsledné jizvy a také její lepší kondici a méně pigmentových změn.

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě

 

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.


Zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí (ÚPMD).

 

Vystudoval 1. LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství, atestace z gynekologie a porodnictví, urogynekologie a fetomaternální medicíny.

 

Odborný asistent na 3. LF UK v Praze, člen Katedry gynekologie a porodnictví – Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, člen Poradního sboru ministerstva spravedlnosti a Akreditační komise ministerstva zdravotnictví pro gynekologii a porodnictví, dále působí v řadě českých a zahraničních profesních organizací.


 

Čeká Vás porod císařským řezem v Ústavu pro péči o matku a dítě?


Porodnické pracoviště ÚPMD patří k největším v České republice. Počet porodů řadí ÚPMD Podolí na první místo. Porodnické pracoviště zajišťuje těhotné ženě péči od začátku těhotenství až po porod a poporodní péči. V prenatálních ambulancích je sledován průběh těhotenství, těhotné s určitým rizikem jsou sledovány v rizikových poradnách. Tým Centra prenatální diagnostiky tvořený nejzkušenějšími ultrazvukovými diagnostiky, genetiky, pracovníky specializovaných laboratoří je zaměřen na vyhledávání vrozených vývojových vad plodů a nitroděložního ohrožení plodu.

 

V ÚPMD nedávno vzniklo v rámci České republiky ojedinělé Centrum fetální medicíny, které umožňuje léčbu některých stavů či onemocnění plodů přímo v děloze matky. V ÚPMD je k dispozici pro pacientky s ohroženým těhotenstvím lůžkové oddělení. Porodní sál patří k nejmodernějším v rámci ČR. Přímo v prostoru porodního sálu je vybudován operační sál, který umožňuje okamžitý operační zásah v případě ohrožení plodu či rodičky. Na odděleních šestinedělí pak personál sleduje stav matky a dítěte, pomáhá matce v prvních dnech po porodu s péčí o dítě, samozřejmostí je rooming-in. Po propuštění z porodnice je samozřejmostí připravenost řešit poporodní komplikace v gynekologické ambulanci ÚPMD. (Zdroj)

 

Co pro sebe můžete udělat?
Myslete na prevenci komplikací po porodu císařským řezem!

Nejen stoupající počet vícečetných těhotenství, ale i vyšší věk prvorodiček (s tímto faktem spojeno vyšší procento zdravotních komplikací v těhotenství), poloha koncem pánevním, vcestné překážky apod. zvyšuje počet porodů císařským řezem. V tomto případě hovoříme o tzv. primárním (plánovaném) císařském řezu. Pokud je matka či plod při porodu v ohrožení života, a je akutně rozhodnuto o ukončení těhotenství právě císařským řezem, hovoříme o tzv. sekundární sekci, tedy akutním císařském řezu.

 

Na obě tyto skupiny budoucích maminek se odborníci z ÚPMD rozhodli zaměřit a snaží se jim pomoci zmírnit komplikace, které s sebou tento operační výkon nese. Jedná se zejména o prevenci pooperačních srůstů (především srůstů dělohy s jinými orgány či stěnou břišní) a následné zrychlení hojení kožní jizvy po operaci. K prevenci tvorby srůstů patří mimo jiné protisrůstový prostředek ve formě gelu a ke zdárnému hojení jizvy pak dvě speciální krytí. První přispívá k rychlejšímu zhojení a také k lepší kondici okolní pokožky a sutury samotné. Druhé napomáhá k lepšímu vyzrání jizvy a mimo jiné k jejímu změkčení a vyblednutí.

 

V lékárně v ÚPMD je tedy v rámci poskytovaného nadstandardu připraven tzv. SET PRO CÍSAŘSKÝ ŘEZ, který obsahuje produkty předcházející zmiňovaným komplikacím. Podrobněji se tomuto balíčku věnují další záložky tohoto webu. A aby neměly z tohoto balíčku radost jenom maminky, obsahuje i roušku a čepičku pro miminko!

 

 

 

Pořiďte si Set  pro císařský řez pro porod
císařským řezem a dostaňte se co nejrychleji do kondice!
Užijte si první společné dny
s miminkem v klidu a pohodě!