MENU
Domů

„Vše“ o porodu císařským řezem

Jak probíhá porod císařským řezem?

 

Císařský řez se provádí buď v těhotenství, tedy ještě dříve než nastoupily porodní bolesti, jde většinou o plánovaný císařský řez, anebo za porodu, když se už děloha pravidelně stahuje, pak jde většinou o akutní císařský řez. Akutní císařský řez se většinou provádí z důvodu, že dítě začíná trpět nedostatkem přívodu okysličené krve a hrozí, že se začne dusit.

 

Císařský řez probíhá vždy v anestezii. Břišní stěna matky se dnes otevírá v naprosté většině případů z dolního příčného řezu, takže jizva po císařském řezu je kosmeticky na výhodném místě, v létě nebývá vidět ani v dvoudílných plavkách. V břiše musí mít lékař prostor, aby se neporanily okolní orgány dělohy a velké břišní cévy. Je třeba odsunout střeva a zejména sesunout močový měchýř. Teprve pak operatér proniká do dutiny dělohy. Po porodu miminka se musí pro riziko krvácení okamžitě rukou odloučit placenta a zkontrolovat děložní dutina. Pak se zpět po jednotlivých vrstvách břicho matky uzavírá.

 

Pokud je operace nekomplikovaná, trvá okolo 45 minut. Po ukončení císařského řezu je každá maminka přechodně pozorována a léčena na jednotce intenzivní péče, kam zdravotní sestřičky nosí mamince dítě k přikládání.

 

Průběh po císařském řezu je bolestivější než po samovolném porodu, ale dnes jsou možnosti, jak mamince účinně od pooperačních bolestí ulevit a přitom neovlivnit kvalitu jejího mléka. Při císařském řezu matka obvykle ztratí více krve než při spontánním porodu, častěji je třeba v pooperačním období podávat antibiotika. Zhruba po 24hodinovém pobytu na jednotce intenzivní péče bývá maminka překládána na normální oddělení šestinedělí.

 

Domů chodí maminky po císařském řezu za 5 až 6 dní, téměř shodně jako po samovolném porodu. Propuštění vždy předchází vyšetření lékařem. Kůže na břiše se dnes většinou zašívá jedním stehem, který se před propuštěním bez bolesti odstraňuje, nebo se používá zvláštní steh, který se v kůži úmyslně nechává a během 2 až 3 týdnů se sám rozpustí a vstřebá. Těhotné, které vyžadují »císařský řez na přání«, by měly vědět, že císařské řezy, které se u jedné ženy opakují, bývají obvykle operačně náročnější. Tkáně jsou po předchozí operaci tuhé, jizevnaté a v břiše se nejednou operatér potýká s mnohočetnými srůsty a dalšími nepravidelnostmi, které mohou hodně znesnadňovat operační přístup do dělohy.

 

U koho je indikovaný?

 

Důvodem pro císařský řez je pouze ohrožení zdraví matky, dítěte nebo obou současně. Pokud se císařský řez provádí během porodu, tak pouze v I. době porodní, kdy je dítě volně nad pánví. Je-li dítě již sestouplé do pánve rodičky, pak tento druh operace není možný, protože hrozí vážná poranění ženy i dítěte. Jednou provedený císařský řez ještě neznamená, že by i druhý porod, pokud miminko váží méně než 4 kg, musel být opět ukončen císařským řezem. Je-li však dítě těžší anebo žena porodila císařským řezem dvakrát a vícekrát, pak se již dělá císařský řez u každého následujícího porodu. V takových případech více než jindy hrozí, že by mohla během samovolného porodu prasknout děloha.

 

Vybrané komplikace a jak jim předcházet?

 

Počet císařských řezů ve většině evropských zemí neustále stoupá. Zatímco v roce 1997 bylo císařským řezem ukončeno v České republice 11,9 % těhotenství, v roce 2005 to bylo 17,9 %, pak v roce 2014 již 26,8 %. S počtem prováděných operačních výkonů stoupá i množství souvisejících komplikací. Vedle možných peroperačních (v průběhu porodu) a časných pooperačních komplikací se do popředí zájmu odborníků dostávají i dlouhodobé důsledky císařských řezů.

 

Jednou ze závažných problematik je výskyt pooperačních srůstů. Proces pooperačního hojení v dutině břišní může být komplikován vznikem srůstů po jakékoliv břišní operaci. Frekvence srůstů po císařském řezu je dle literárních údajů relativně vysoká (minimálně 25 %). Srůsty mohou způsobovat časnou i dlouhodobou bolest břicha, mohou negativně působit na činnost střev, snižovat šanci na další otěhotnění a v neposlední řadě komplikovat operační průběh případného iterativního císařského řezu. Vzniku srůstů je možné předcházet dvěma způsoby: jednak dodržováním zásad fyziologického (správného) operování a jednak aplikací antiadhezivních přípravků. Ví se, že riziko vzniku srůstů je v operovaném místě nejvyšší do 7. dne po operaci, kdy je nutno zabránit jejich vzniku vložením nebo aplikací mechanické membrány, která se následně do měsíce vstřebá. Hyalobarrier gel patří mezi výborně tolerované tzv. protisrůstové prostředky. Je složený ze 100% kyseliny hyaluronové, která je tělu vlastní a do měsíce se zcela vstřebá. Nebyly hlášeny žádné alergické příhody. Jeho účinnost při břišních výkonech byla potvrzena klinickými studiemi.

 

Další komplikace se vztahují k operační ráně. Tato rána se vždy hojí jizvou. Přestože je snahou chirurga minimalizovat rozsah jizev jemnou operační technikou a použitím vhodných šicích materiálů, může být výsledná jizva nápadná a pak bývá pacientem negativně vnímána. Příčinou je individuální odlišnosti procesu hojení a vyzrávání jizvy. Tento proces je dán geneticky, je však možné ho příznivě ovlivnit. Tvorbě jizvy, která vzniká při hojení kožních ran, nelze zabránit, ale lze ji pomocí různých opatření zhojit tak, aby byla co nejméně patrná. Proces vyzrávání jizvy trvá přibližně rok. Každá jizva vyzrává cca 3-6 měsíců, někdy i 1 rok. Zpočátku dochází k zarudnutí jizvy, až s odstupem několika měsíců dochází k jejímu vyblednutí. Jizvy nelze nikdy definitivně odstranit. Lze je jen učinit méně viditelnými. Vedle normálního hojení jizev se může vyskytovat i patologické hojení, kdy dochází k tvorbě tzv. keloidních nebo častěji hypertrockých jizev. To se pak projevuje jako zbytnělá tkán kolem jizvy, která vybíhá do okolí. Pro prevenci vzniku nadměrného zjizvení by se mělo speciální krytí začít používat co nejdříve po zhojení rány. Ideálně ihned po odstranění stehů. Pro dosažení optimálního výsledku je důležité, aby byl – v našem případě – Mepiform používán 24 hodin denně po dobu alespoň 3 měsíců v závislosti na typu jizvy a konkrétní osoby.

 

Na péči o jizvu je ale potřeba začít myslet už bezprostředně po chirurgickém zákroku, protože výsledný vzhled jizvy lze ovlivnit i správným výběrem krycího materiálu (náplasti). Je klinicky prokázáno, že používání speciálních náplastí s vrstvou měkkého silikonu má pozitivní vliv na výsledný vzhled jizvy. Takovým materiálem je například vysoce absorpční chirurgické krytí. Díky své speciální konstrukci velmi dobře pečuje o operační ránu, přispívá k rychlejšímu zhojení a také k lepší kondici okolní pokožky a sutury samotné. Mepilex Border Post-Op má superabsorpční jádro, díky kterému pojme i velké množství exsudátu, případně krve, které změní v gel. Absorpční polštářek je také speciálním způsobem perforován, aby pacientům umožnil bezproblémový pohyb s krytím a zároveň zajistil, že krytí se neodlepuje ani na pohybově více exponovaných místech. Umožňuje tak méně časté převazy, a tím šetří i náklady. Patentovaná adherentní vrstva z měkkého silikonu Safetac® pak udržuje pokožku v optimálních podmínkách a také mechanicky zabraňuje hypertrofiím.

 

Císařský řez v médiích